รัน Mac OSX Yosemite on AMD

ใครอยากพัฒนา Apps iOS แต่ไม่มีงบจะถอยเครื่องใหม่ ใช้เครื่องเดิม ติดตั้ง Virtual Box หรือ VMware Player
มีวิธี ประกอบเครื่อง ใหม่โดยไม่แพง อะไรมาก หรือจะเลือกวิธีนี้ก่อนก็ได้ นะครับ เด่วเอาไว้มีเวลาจะมาลง วิธีการประกอบเครื่องสำหรับลง
Mac
ขั้นแรกต้องเตรียมไฟร์เหล่านี้ให้ครบ
Virtual Box รุ่นล่าสุด หรือ
VMware Player รุ่นล่าสุด

https://drive.google.com/file/d/0B9oZd81xqtTOUmxoWmcyYXN0OTg/view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*