รับทำ Web Application

รับทำเว็บแอปพลิเคชัน

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอีกช่องทางหนึ่งของธุรกิจของท่าน โดยการเข้าถึงและนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสินค้าของท่านให้แก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากทั่วทุกมุมโลก

รับ Custom Application

รับเขียนโปรแกรม Custom Application เชื่อมต่อกับ Software Package ผ่าน SDK หรือ API ไม่ว่าจะเป็น

 • Odoo ERP
 • Open ERP
 • vtiger CRM
 • Sugar CRM
 • Openlayers GIS
 • และอื่นๆ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้เลย

 • โปรแกรม ERP
 • โปรแกรม MRP
 • โปรแกรมบัญชี (Account)
 • โปรแกรมบริหารงานบุคคล (Human resource)
 • โปรแกรมเงินเดือน (Payroll)
 • โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 • โปรแกรมสต๊อกสินค้า (Stock)
 • โปรแกรมจัดการ Warehouse (Warehouse Management)
 • โปรแกรม Electronic Document(E-Document)
 • โปรแกรม Electronic Signature (E-Signature)
 • รับเขียนโปรแกรมจองรถ
 • รับเขียนโปรแกรมร้านอาหาร
 • รับเขียนโปรแกรมจองห้องประชุม
 • รับเขียนโปรแกรมบัญชี
 • รับเขียนโปรแกรมบริหารงานบุคคล
 • รับเขียนโปรแกรมฝึกอบรม
 • รับเขียนโปรแกรมสต็อกสินค้า
 • รับเขียนโปรแกรมที่จอดรถ
 • รับเขียนโปรแกรมการออกตั๋วเข้าชม
 • รับเขียนโปรแกรมควบคุมการผลิต
 • รับเขียนโปรแกรมระบบงานลงทะเบียน
 • รับเขียนโปรแกรมขายตรง MLM
 • รับเขียนโปรแกรมจองโรงแรม
 • รับเขียนโปรแกรม Barcode
 • รับเขียนโปรแกรม RFID
 • รับเขียนโปรแกรมจองห้องพัก
 • รับเขียนโปรแกรมฟิตเนส
 • รับเขียนโปรแกรม POS
 • รับเขียนโปรแกรม Arduino
 • รับเขียนโปรแกรม GPS
 • รับเขียนโปรแกรม QR Code
 • รับเขียนโปรแกรม Chat Bot