วิธีใช้งาน Attribute Option Manufacturers Download Review Infomation ใน Openbravo

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเมนู Attribute Option Manufacturers Download Review Infomation ใน Openbravo ครับ เมนูเหล่านี้จะอยู่ใน เมนู Catalog ครับ ซึ่งจะเป็นส่วนขยายความของสินค้าให้ละเอียดมากขึ้น มาดูเมนูแรกกันเลยครับ เมนู Attribute ตรงนี้จะมีแยกย่อยคือสร้าง Attribute และ Attribute group ขออธิบายเกี่ยวกับ Attribute และ Attribute group ครับ Attribute คือการอธิบายเกี่ยวลักษณะหรือหน่วยของสินค้า ซึ่งจะควบคุมโดย Attribute group ครับ เช่น Attribute group= น้ำหนัก Attribute ก็จะเช่น ตัน กิโลกรัม กรัม ฯลฯ หรือ Attribute group= ระยะทาง Attribute ก็จะเช่น ไมล์ กิโลเมตร เมตร เป็นต้น ดังนั้นเราต้องสร้าง Attribute group ก่อนครับ ดังรูปด้านล่าง

23

จากนั้นเลือก Insert หน้าแสดงดังรูปด้านล่าง

24

1 : ระบุชื่อ Attribute group จากนั้นกำหนดลำดับการแสดงผล

2 : กด Save เพื่อบันทึกการสร้าง Attribute group เป็นอันเสร็จ

จากนั้นทำการสร้าง Attribute ตาม Attribute group ที่ได้สร้างจากข้างต้น