โปรแกรมจัดการซื้อขายลำไย

ทีมงาน 4 Xtreme ได้พัฒนาโปรแกรมจัดการ
การซื้อขายลำไย ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของ โรงงานซื้อขายลำไย
 และทางทีมงาน ยังสามารถพัฒนาระบบ ให้ลูกค้าตามต้องการ
 หากท่านติดปัญหาโปรแกรมที่ซื้อมาไม่ถูกใจ ไม่ได้ตามที่ท่านต้องการ
 เราสามารถที่พัฒนาให้ท่านได้ ในราคา กันเอง

ความสามารถของ โปรแกรม

จัดการข้อมูลระบบ
 ข้อมูลผู้ใช้
 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
รับซื้อลำไยสด
 กำหนดขนาดลำไย(เกรดลำไย)
 กำหนดราคารับซื้อลำไยสด
 ข้อมูลผู้ขายลำไยสด
 รับซ้อลำไยสด
 แก้ไขใบเสร็จ
 พิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง
 รายงานข้อมูลผู้ขายลำไย
 รายงานข้อมูลรับซื้อลำไยประจำวัน
 รายงานข้อมูลรับซื้อลำไยประจำเดือน
 รายงานข้อมูลรับซื้อลำไยประจำปี
 รายงานข้อมูลรับซื้อลำไยสดรายคน
 
ข้อมูลลำไยอบแห้ง
 กำหนดราคารับซื้อลำไยอบแห้ง
 ข้อมูลผู้ขายลำไยแห้ง
 รับซื้อลำไยปห้ง
 แก้ไขใบเสร็จ
 พิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง
 รายงานข้อมูลรับซื้อลำไยแห้งทั้งเปลือกประจำวัน
 รายงานข้อมูลรับซื้อลำไยแห้งทั้งเปลือกประจำเดือน
 รายงานข้อมูลรับซื้อลำไยแห้งทั้งเปลือกประจำปี
 รายงานข้อมูลรับซื้อลำไยแห้งเนื้อประจำวัน
 รายงานข้อมูลรับซื้อลำไยแห้งเนื้อประจำเดือน
 รายงานข้อมูลรับซื้อลำไยแห้งเนื้อประจำปี
 รายงานข้อมูลรับซื้อลำไยแห้งรายคน
คลังสินค้
 จัดการประเภทลำไย
 ข้อมูลกล่องลำไยสำหรับเปลือก
 ข้อมูลคลังสินค้า
 บันทึกลำไยแห้งเข้าคลัง
 รายงานสินค้าในคลัง
จำหน่ายสินค้า
 จัดการลูกค้า
 จำหน่ายลำไย
 รายงานข้อมูลการขายลำไยแห้งแยกตามวันที่
งานใบสั่งซื้อ
 ข้อมูลผู้ค้า(เจ้าหนี้)
 สถานที่จัดส่ง
 ผู้ติดต่อ(สถานที่จัดส่ง)
 บันทึกใบสั่งซื้อ(PO)
 แก้ไข/พิมพ์ใบสั่งซื้อ(PO)ย้อนหลัง
 แก้ไขใบส่งของ/ปิด(PO)
 รายงานใบสั่งซื้อสินค้า(PO)ที่ค้างชำระ
 รายงานใบสั่งซื้อสินค้า(PO)ชำระแล้ว
ค่าใช้จ่าย
 ข้อมูลหมวดประเภทค่าใช้จ่าย
 ข้อมูลประเภทค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่าย
 รายงานข้อมูลค่าใช้จ่าย
การบัญชี
 ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 ข้อมูลประเภทเบิกจ่าย
 เบิกจ่ายเงิน
 รายงานข้อมูลการเบิกจ่าย

สามาารถแก้ไข ให้เป็นโปรแกรมสำหรับอื่นๆ ได้ตามต้องการ โปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นมาเอง จึงยังสามารถปรับแต่งแก้ไข
ราคา 9900 บาท ลดเหลือเพียง 7990 บาท ปรับแต่งมากน้อยคิดค่าบริการตามงานที่เพิ่ม ติดตั้งฟรี ใน เชียงใหม่และลำพูน จังหวัดอื่นๆ คิดค่าเดินทางเพิ่มเติม ครับ
สนใจ ติดต่อ wwww.4x-treme.com โทร 053-122764 mail:sale@4x-treme.com Line:4