AMP คือ

AMP คือ วิธีการสร้างหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างรวดเร็วทันทีที่กดเข้าเว็บไซต์ AMP ย่อมาจาก Accelerated Mobile Pages ซึ่งเป็น Open-source protocol เหมาะกับผู้ที่เข้าเว็บไซต์ผ่านมือถือและไม่ชอบรอเว็บไซต์ที่ใช้เวลาโหลดนาน หากเว็บไซต์ไหนที่ทำการติดตั้ง เวลาที่เรา Search บนมือถือ จะแสดงรูปสายฟ้าให้เห็นเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รู้ว่าเว็บไซต์นี้ได้ทำการติดตั้งแล้ว

AMP จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

  1. AMP HTML คือ HTML ที่ทำให้สามารถจำกัดให้มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ และส่วนขยายของเนื้อหาที่สมบูรณ์
  2. AMP JS คือ Library ที่ทำให้หน้าเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้เร็วขึ้น โดยจะทำให้การเรียกทรัพยากรภายนอกไม่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน และไม่บล็อกการแสดงผล
  3. Google AMP Cache คือ การแสดงเนื้อหาผ่าน Proxy เก็บข้อมูลไว้ในแคชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการแสดงหน้าเว็บอัตโนมัติ

AMP เทคโนโลยีที่สามารถนำมาช่วยในการติด SEO ด้วยการแสดงผลหน้าจอที่รวดเร็วจะช่วยเพิ่มอัตราการคลิก (CTR) ให้สูงขึ้นได้อย่างแน่นอน แล้วเว็บไซต์ที่ติดตั้ง AMP มีแนวโน้มว่าการจัดอันดับได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการทำ web publisher โดยตรง ซึ่งเป็นลักษณะของ static content เป็นหลัก อาจจะไม่เหมาะกับทุกเว็บไซต์ แต่ข้อเสียก็อยู่ที่ข้อจำกัดที่เยอะเกินไปของ AMP ทำให้ความเป็นเว็บไซต์นั้นลดลง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ampproject

ที่มา [1]
4xtreme