Amazon Corretto

Amazon Corretto

ก่อนที่จะพูดถึง Corretto ว่าคืออะไร เราต้องมาทำความรู้จักกับ OpenJDK กันก่อน

กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของ OpenJDK ที่เริ่มพัฒนากันก็มีตั้งแต่

จากที่เรารู้จักกับ OpenJDK แล้ว ซึ่งปัญหาก็คือ Oracle ก็ได้หยุดพัฒนา JDK เวอร์ชั่นเก่าๆ ซึ่งถ้าอยากจะได้อัพเดทก็ต้องซื้อบริการซัพพอร์ทซึ่งมีค่าใช้จ่าย

ข่าวดีสำหรับคนที่ใช้ Java 8 ทาง Amazon ได้ปล่อย Amazon Corretto มา ซึ่งตัว Corretto ก็คือ OpenJDK ที่ใช้อยู่ภายในของ Amazon อยู่แล้ว โดย Corretto สามารถใช้แทน OpenJDK 8 ของ Oracle ได้เลย

Corretto ยังสามารถใช้งานได้ฟรี และยังมีการสนับสนุนไปจนถึงปี 2023

*สามารถนำ Amazon Corretto มาใช้แทน OpenJDK ของ Oracle ได้เลย

ดาวน์โหลด Amazon Corretto