Line Notify

LINE Notify คือบริการที่คุณสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ ที่คุณสนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง คุณสามารถเชื่อมต่อกับบริการที่หลากหลาย และยังสามารถรับการแจ้งเตือนทางกลุ่มได้อีกด้วย

ในชีวิตประจำวัน LINE ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชั่นแชท ที่ในโทรศัพท์มือถือของทุกคนแทบจะมีกันอยู่ในเครื่อง เพื่อไว้คอยพูดคุย หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน และแน่นอนว่าลูกเล่นของ Line นั้นก็ยังมีอีกเยอะแยะเลย แต่ถ้าเราอยากให้ Line สามารถคอยแจ้งเตือนจากบริการต่างๆ ที่เราใช้อยู่ แน่นอนว่า Line notify คือตัวช่วยนี่เอง

เราใช้ Line notify เพื่อแจ้งสถานะการออนไลน์ไปอีกระบบปลายทางได้ จึงทำให้เราสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนจากบริการต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม ที่สามารถเชื่อมต่อกับ internet และสามารถเชื่อมด้วย http post มายัง Account ของเราได้

Line notify ตัวนี้ เรียกได้ว่ามีประโยชน์ใช้สอยมากพอตัวเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อแจ้งเตือนสิ่งต่าง ๆ ในองค์กร เช่น การแจ้ง IT หรือฝ่ายซ่อมบำรุง เมื่อระบบมีปัญหา หรืออุปกรณ์ในหน่วยงานเกิดการชำรุด แจ้งการเรียกประชุม หรือจะเป็นการนำ Line notify มาใช้งานร่วมกับ crontab เพื่อให้สามารถตั้งเวลาในการแจ้งเตือนได้ เช่น การนับสต็อกสินค้าให้แจ้งเตือนในไลน์ ทุก ๆ เช้า ทำให้นอกจากจะใช้ Line notify เป็นลูกเล่นสนุก ๆ กันในแชททั่ว ๆ ไปแล้ว ยังสามารถนำเจ้าตัว Line notify นี้ มาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในองค์กรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

 

ที่มา [1] , [2]