Laravel Framework

Laravel คือ PHP Framework ตัวหนึ่งที่ใช้การออกแบบมาเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบ MVC (Model Views Controller) ทำให้การเขียน Code ดูสะอาด สามารถอ่านและแก้ไขได้ง่าย แถมยังสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ๆ โดยผู้พัฒนาคือ นาย Taylor Otwell ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ MIT และ Source Code ได้ถูกเก็บไว้บน Host ของ Github

ลักษณะเด่นของ Laravel
    – Bundle (สิ่งที่บรรจุมาด้วยกัน)  Laravel ได้มาพร้อมกับ แพคเก็จของระบบ ที่ทำให้เราสามารถนำมาใช้กับ เว็บแอปลิเคชันของเราได้เลย จึงทำให้เราประหยัดเวลาในการเขียนโค้ด และ ลดจำนวนการเขียนโค้ดลงอย่างมาก
    – Class Autoloading (โหลด Class อัตโนมัติ) ระบบจะทำการโหลด Class ของ PHP มาใช้งานอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกำหนดค่าการโหลดใช้งานเอง ในการโหลดระบบจะป้องกันการโหลดในส่วนประกอบ (component) ที่ไม่ใช้งาน และ จะเลือกโหลดเฉพาะส่วนประกอบที่นำมาใช้งานเท่านั้น
    – View Composer (ส่วนของ View) ส่วนนี้จะเป็นส่วนของโค้ด(HTML) ที่นำมาเรียงติดต่อกัน และจะทำงาน (run) หลังจากประกอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่นเราแบ่งส่วน header, container, sidebar, footer เป็นต้น
    – Unit testing (หน่วยทดสอบ) Laravel ยินยอมให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง unit test ขึ้นมาเพิอทดสอบงานของตัวเองได้โดยผ่าน Artisan utility.
    – The Eloquent ORM (ชุดคำสั่งในการ Query)  เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ Query ข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล
    – Reverse Routing (เราท์ติ้งค์) ในส่วนนี้จะทำให้คุณสามารถกำหนดชื่อของ URL เพื่อทีจะชี้ไปยังส่วนต่างๆตามต้องการ
    – Restful Controller (กรองชนิดตามการส่งคำขอ) ช่วยให้เราสามารถกรองชนิดการส่งคำร้องขอจากฟอร์มทั้งแบบ Post และ Get
    – The IoC container (Inversion of Control) เป็นส่วนในการจัดเก็บ Library ภายนอกที่เราจะนำเข้ามาใช้

ข้อดี : Laravel เป็น framework ที่สามารถดึง class php สำเร็จรูปที่ดีที่มีคนเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตไว้ให้โหลดฟรีมาใช้งานได้จึงทำให้นักพัฒนาระบบ หรือเว็บแอปพลิเคชันไม่ต้องเขียนโค้ดเองทั้งหมดโดยทำงานร่วมกับ composer ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้เรามาติดตั้งบนเครื่องที่เราใช้งาน ประโยชน์ของมันคือช่วยให้เราดาวน์โหลดปลั๊กอินมาติดตั้งในโปรเจ็ค

ข้อเสีย : ถ้ามีการอัปเดตเวอร์ชันบางที่อาจทำให้มีบางไฟล์เปลี่ยนไปทำให้ไม่ตรงกับเวอร์ชันเดิม จึงอาจทำให้เกิดความวุ่นวายในการอัปเดตพอสมควร

Laravel เป็นโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ภาษา PHP จัดวางได้ดี และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักพัฒนา เหมาะสำหรับนักพัฒนากลุ่มใหญ่ และยังง่ายต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันอีกด้วย